Afet Dirençli, Deprem Güvenli ve Yaşanabilir İSTANBUL için;

İstanbul’da bütün canlıları ve kültürel varlıkları tehdit eden deprem vb. afet tehlikelerinin ve risklerinin analizi, risk azaltma stratejilerinin bütüncül afet yönetimi süreçlerine katılımının sağlanması,

Jeolojik-Jeoteknik-Jeofizik-Hidrolojik-Hidrojeolojik-Jeodezik yapısının incelenmesi ve analiz edilmesi,

Depremselliğinin izlenmesi, Hasar görebilirlik seviyelerinin tespit edilmesi gibi birçok konu başlıkları,

yapılan ve devam eden projeler arasındadır.

ÖNE ÇIKAN ÇALIŞMALARIMIZ